Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: febrer, 2022
Imatge
Encara no é s l ’ hora d ’ obrir, per ò com tenim les portes obertes de bat a bat, entra un dels lectors m é s assidus i veterans de la biblioteca i em diu :  -Xe, Josep, tornen a tocar a morts amb la guerra. Ni rics ni pobres. Ni vells ni joves. La mort no distingeix. Ma g ü ela ens deia : “ tot el m ó n naix amb una “ m ” en la m à i una “ s ” al peu ” . Li pregunte: qu è vol dir aix ò ? Xe, Josep, pareix mentida un bibliotecari que no s à piga aix ò . “ Mort Segura ” . -I saps una altra? -Quina?  -Que els bascos i els valencians som germans de sang perqu è tenim tres coses en com ú :   primera, estimem i juguem al joc de la pilota a m à ; segona, som els ú nics que emprem el d í graf “ tx ” . Com tu ben b é saps, un d í graf é s un grup de dues lletres que representa un so. 781 paraules pots trobar, reconegudes oficialment, en els diccionaris. Des de 4 a 18 lletres. Des de “ atxa fins a txetxenolesguianes ” . ? -Atxa é s el cognom d ’ un cuiner de Bilbao i tamb é