Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2019
Imatge
Es va intentar i no va poder ser. A l ’ altra millor. L ’ arrel est à posada. La paraula la diem de moltes maneres : Arrel, rel, ra ï l, arra ï l, etc. i la trobem en les matem à tiques, en els vegetals i tamb é en els animals. En les matem à tiques, perdoneu si no ho explique correctament, é s la quantitat que multiplicada per ella mateixa una vegada d ó na aquella altra quantitat (arrel quadrada) o que multiplicada dues vegades per ella mateixa d ó na una quantitat determinada, de la qual é s l ’ arrel (arrel c ú bica). En les plantes é s la part inferior, normalment baix terra (en la fotografia que vos adjunte est à a l ’ aire), que serveix per fixar la planta en la terra i per prendre els nutrients. En els animals, les tenim amagades dins dels nostres teixits, com per exemple, l ’ arrel del cabell, l ’ arrel del queixal. En la pilota, com tamb é en tots els esports i oficis, poden hi haure jugadors als quals els ve d ’ ascend è ncia familiar, “ li ve de rel eix
Imatge
La paraula “ guerrer ” no sols t é un significat relatiu a la guerra, tamb é t é d ’ altres com qui festeja l ’ enamorat/da d ’ un altre (en castell à “ rival ” ) i el seu femen í “ guerrera ” tamb é vol dir jaqueta que porten els militars. Els benjamins de La Vall de Laguar, el diumenge juguen les finals auton ò miques en la modalitat de front ó per parelles en un poble conegut, entre altres coses, per una figura xicoteta (7 cm.) de bronze d ’ origen ib è ric. É s un genet guerrer trobat a la partida de la Bastida de les Alcusses en la carretera que porta a Fontanars dels Alforins. En aquesta modalitat i categoria (estem parlant de 10 anys) la pilota de badana pesa 27 grams é s de color groc i es coneguda com “ la d ’ Agullent ” . Les semifinals i finals auton ò miques es juguen a 8 jocs eixint iguals de 2 jocs. I les mesures del front ó s ó n : la falta a 4 metres del frontis (paret) i la passa a 10 metres. El traure es fa a 5 metres. La “ badana ” é s una pilota