Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2019
Imatge
Cauran quatre gotes, dem à les despenjarem. I ens vam oblidar de despenjar les pilotes de la teulada. Totes banyades. L ’ edat no perdona. Cap o cames. Ni cap ni cames. Pluja, pluja i m é s pluja. Pluvi ò metres. En l ’ antiguitat, la gent mesurava la pluja de sa casa posant un c à nter per arreplegar l ’ aigua de la pluja directament, o baix de la teulada. Sabien la quantitat caiguda mesurant la capacitat del c à nter pel n ú mero de gerres d ’ aigua que obtenien. Per suposat que cada casa plovia una quantitat distinta. El que s í que est à clar, é s que des de sempre s ’ ha recollit l ’ aigua caiguda sobre les teulades i aquesta é s duta a un gran dip ò sit (aljub/cisterna). Com ho mesuraven? Amb una vara amb marques (colze, pams, dits). La manera m é s senzilla de mesurar la pluja caiguda al s ò l é s mitjan ç ant un recipient i una regla. Com? Amb un recipient qualsevol amb la condici ó de qu è les parets siguen rectes respecte a la base. Tamb é est à clar que la pr
Imatge
Poble, recorda't. Passejant pels carrers. Com ben bè diu un anònim "un vell que mor és una biblioteca que es crema". Font del grapat o l'Orcala (font en berber), carreró del trinquet, costereta de la font, ermita del Roser. Recorregut pel barri/poble de l'Aljorf (tallat o riba del riu en àrab), antiga alqueria musulmana. L'espàrrec d'abril per a mi, el de maig per a tu. Primavera arribada,ovella esquilada.