Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juliol, 2021
Imatge
Està la màquina desbrossadora fent el solar que hi ha davant de casa. É s l ’ hora d ’ esmorzar i l ’ home entra al bar i li diu al cambrer: vost è sap si en aquest carrer juguen al raspall? S í , abans es feien partides de pilota, per ò ara ja no els deixen jugar al carrer. Puix, mire, si coneix a alg ú del club de pilota, m ’ acabe de trobar un pilota de vaqueta, en bon estat de salut, entre el marge i l ’ esbarser que he tallat. Veu a eixe home major en barba i can ó s que est à fent un mosset en eixa taula? Ell é s el despenjador de pilotes del club i l ’ escola de pilota i li ho agrair à molt í ssim que se l ’ haja trobada. La pilota de vaqueta é s un tresor artesanal. El vent de ponent i les nits tropicals que afecten al raconet del rebot que tenim a la biblioteca li ha afectat al despenjador de pilotes reciclat en guardi à de papers i divulgador de les lletres que tanca la para(d)eta. El despenjador t é moltes limitacions f í siques, intel · lectuals i mentals que han c