Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2018
Imatge
Fa deu anys vaig llan ç ar la pilota   i la meua llengua materna “ al n ú vol ” . S í , sense exagerar, qu è fort estava!! I com ha passat el temps!! Ara, amb l ’ ullet de les estad í stiques mire que ha rebotat en 4 continents i m é s de 15 pa ï sos: russos, americans, francesos,..., i per suposat, espanyols, lligen el que escric. (o al menys quan em gite a dormir aix í m'ho crec: qu è bonic é s somniar) Per a mi, la la pilota é s m é s que un esport que reuneix a seguidors i pilotaris. El joc no es limita a congregar gent entre quatre parets blanques i un bar o enmig del carrer d ’ un poble.   Som minoritaris i ens hem de fer veure (visibilitat). I qu è dir de la llengua que escric!! Est à clar que es traduiran el text, per ò é s una manera de fer visible la llengua tamb é minorit à ria que parle i escric habitualment, malgrat ser “ sorianet ” i castellanoparlant de crian ç a.