Corrien temps difícils per jugar a pilota al carrer, tot eren entrebancs i no els quedava més remei que arrendar el carrer per a què es puguera jugar partides. Els propietaris estaven dacord perquè dins les condicions estava la millora del carrer.
El plec de condicions era el següent : sols es podrà jugar a pilota en eixe carrer, la resta de carrers estarà prohibit. Lalcalde farà un bàndol on prohibirà el joc de pilota en tots el carrers del poble excepte larrendat i l la multa serà de 25 pessetes; larrendament serà anual de cinc-centes pessetes; la subhasta es farà mitjançant licitacions a plecs tancats i per a poder entrar en la mateixa hi ha que depositar abans de començar, deu pessetes; el millor postor dipositarà el 25% quan sheu quede, el 50% quan se li adjudique i la resta per les festes doctubre; el millor postor té dret a percebre 25 cèntims per jugador i partida, a més a més, el dret de marxar i quantes altres condicions sestipulen entre ell i els jugadors.
La fotografia és un muntatge meu dun plànol de la ciutat de Gandia de lany 1878 on es pot llegir juego de pelota al costat de la Porta de València i les Escoles Pies, un bàndol de la ciutat dAlbaida de 1914 prohibint jugar a pilota  i un clauer meu de lany 2009
Eren altres temps : Edison patentava el fonògraf, siniciava la primera guerra mundial i entràvem en recessió (crisi econòmica, no?)
O són els mateixos? 😉
 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog