Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: d’octubre 9, 2011
Imatge
Eral'estrena del jugador. Agonitzavael primer joci, en una jugada embolicadasense gairepremien joc, protagonitzavauna lletjacaiguda que el portavadirectamenta caure en el palquet. Lesmateixes monyiques que l'havienencastellatcom una jove promesa pilotària,s'estavellavenviolentamentcontrael pis del trinquetretornantal seu particularcalvari delesions. Ésllavors quanapareixel seu inseparablecompanyel dolor, un tipusamb el qual,en paraules deCioran, resultaimpossiblenegociar. Aquesta vegada ni les monyiques ni el colze esquerre havien eixit malparats, sinó que va ser elturmelldret. Aquesttipus, el dolor, en la seua manifestaciófísica, hadeciditacarnissar-se ambel jugador de faixa blava, que ja acostumat a laconvivènciaambellresisteixen la partidaidisposa de tres quinzes per guanyar; però  el treure del jugador de faixa roja, que treuelsgrillons, coms'esperava, i fins i tottreubéperamarrar la seua victòria impedeix una victòria de les anomenades èpiques.El seu esperitcompet…